Komplett el-installasjon til ombyggingsprosjektet Frøy Challenger

Å bygge om offshore-fartøy er både rimeligere enn nybygg, tidsbesparende og mer bærekraftig – og en trend som stadig gjør seg mer gjeldende i bransjen. Tidligere i år kjøpte Frøygruppen fartøyet “Scandi Texel”. Nå har båten ankommet Fosen Yard, hvor den skal ombygges til avlusingsbåten “Frøy Challenger”. Elpro er valgt som totalleverandør på el-installasjon.

— Fartøyet er velfungerende og pent brukt. Enda viktigere er det at Frøygruppen – som stiller høye krav til besetningens sikkerhet og båtens egenskaper – får det de trenger med et offshore-fartøy som utgangspunkt. I tillegg er bærekraft viktig for både Frøygruppen og Elpro – og slike ombyggingsprosjekter er en motvekt til bruk- og kast-samfunnet, innleder Kjell Valseth, avdelingsleder i Elpro Electro.

I tillegg til å være et bærekraftig tiltak, gir ombygginger store gevinster for rederen. Der et nybygg kan ta opptil 18 måneder, brukes det så lite som tre måneder på ombygginger. Med korte tidsfrister kreves det erfarne, kompetente, og strukturerte leverandører.

Erfaring gir spisskompetanse

Valseth utdyper at Elpro, sammen med Fosen Yard, er topptrent i ombygginger av skip. Det årelange og nære samarbeidet mellom de to har resultert i at Elpro har spisskompetanse på blant annet denne type el-installasjoner i maritim setting.

— Vi har for eksempel gjort flere refurbishment-prosjekter for Hurtigruta tidligere, samt tilsvarende ombyggingsprosjekter for Aqua Ship og Frøygruppen. Erfaringen fra slike prosjekter gjør at vi er et kompetent team som vet hvilke utfordringer som dukker opp underveis i prosjektet. Vi er i forkant, på forslagsslagsiden og identifiserer hele tiden bedre tekniske løsninger for kunden, sier Valseth.

Bedre løsninger til reduserte kostnader

At Elpro evner å forutse utfordringer i prosjektet, gjør at vi sammen med Frøygruppen finner bedre løsninger til lavere kostnader. Valseth trekker frem fartøyets hovedtavle som eksempel:

— I utgangspunktet skulle det bygges en ny hovedtavle til fartøyet, men vi så at en ombygging av hovedtavlen og produksjon av nye underfordelinger var en bedre løsning– og det har vi nå levert gjennom søsterselskapet vår, Elpro Solutions, som produserer elektromekaniske produkter på egen fabrikk.

Etter ombygging har hovedtavlen og fabrikkanlegget en total effekt på over 3000 Kw. Dette kreves når fartøyet nå skal jobbe med avlusing.

— De nye systemene som skal bygges inn i båten krever større effekt enn de gamle. I tillegg til å bygge om hovedtavlen, har vi også forsterket strømforsyningen ut i skipet med relativt store underfordelinger, legger Ivar Rødsjø, servicesjef i Elpro, til.

Frøy Challenger i dokken.

Flere kamera gir full kontroll

På toppen av splitter nye underfordelinger og forsterket hovedtavle, leverer og installerer Elpro et helt nytt backbone nettverk – delen av nettet som knytter sammen alle systemer og lar systemene snakke med hverandre. Det innebærer at Elpro har ansvar for å tilrettelegge oppkoblingen til samtlige underleverandører som skal koble sin leveranse på nettverket.

— Gjennom tett dialog med Frøygruppen har vi også besluttet å  installere flere kameraer i avlusingssystemet enn det som er vanlig på et fartøy av denne sorten. Det gir driftspersonellet total kontroll på fiskevelferden gjennom hele avlusingsprosessen, sier Rødsjø, og legger til:

— Fartøyet vil få fjorten avlusingslinjer, hvor driftspersonell kan overvåke enhver del av prosessen og sikre at fiskevelferden opprettholdes – hele tiden. Frøygruppen har lang erfaring med avlusing og vet akkurat hva som kreves av båten og utstyret for at jobben skal være så enkel, trygg og rask som mulig for mannskapet. Vår bunnsolide erfaring med elektronikk gjør at Frøygruppens krav får kort vei fra idéfase til ferdig leveranse.

Elpro gjennomfører teknisk inspeksjon av hele fartøyet.

Arbeidsomfanget for leveransen

Elpro har inngått kontrakt med Fosen Yard på 11,4 millioner for å installere et avlusningsanlegg, der leveransen inneholder alt fra kartlegging av eksisterende anlegg, til engineering for å knytte eksisterende anlegg opp mot utvidelsene. Elpro leverer fordelingssystemet og koordinerer automasjonsanlegget, samt foretar all kabling og installasjon av anlegget, inkludert montasje av elektrostål.

— At dette foregår i ferietiden, viser i tillegg styrken og fleksibiliteten til vår organisasjon, sier Valseth.

Internett over hele skipet

Det diesel-elektriske fartøyet får en oppdatering som gjør at ansatte om bord kan koble lokale datamaskiner til telefonsystemet, og dermed få internettilgang på lugarene. Hele båten skal dekkes med trådløst nettverk.

— Ansatte om bord utgjør et lite samfunn og kvaliteten på deres hverdag prioriteres høyt av Frøygruppen. Da må de på lik linje med alle andre kunne delta i samfunnet via internett. Wifi med høy hastighet gir uante muligheter for mannskapet, som blir like tilknyttet resten av samfunnet som de av oss som er på land, sier Rødsjø.

En leveransedyktig partner

At Elpro nok en gang er valgt som totalleverandør på elektroinstallasjonen, er en god bekreftelse på at tidligere leveranser har vært gode. Vår gode kobling mellom de ulike interne fagmiljøene i Elpro, som engineering, drift, elektrostål og logistikk bidrar til at vi er en komplett leverandør for å løse slike oppdrag og de utfordringene som kommer.

— Vi har direkte dialog med både reder og verftet, og som en komplett el-leverandør håndterer vi samtidig også verftet og kundens underleverandører. Det at vi har kompetanse til å ta ansvar for anleggsledelse og engineering gjør at vi er svært leveransedyktige, og det får vi bekreftet hver gang vi blir valgt som totalleverandør, avslutter Valseth.

Vi takker Fosen Yard og Frøygruppen så mye for oppdraget, og er stolte over å bidra til bærekraftige initiativer i havbruksnæringen.