Daglig leder – Elpro Installasjon

Er du engasjert av det grønne skiftet og hvordan det skaper nye muligheter? Vi søker en utviklingsorientert daglig leder for vår installasjonsvirksomhet.
Markedet vi opererer i er i stadig endring, og økende fokus på digitalisering og grønne energieffektive systemer skaper behov for nye løsninger og gir nye muligheter.
Derfor søker vi en dyktig daglig leder som jobber proaktivt med vår organisasjon bestående av 18 dedikerte og dyktige medarbeidere og utvikler moderne verdikjeder med kunden i fokus.

Daglig leder i Elpro Installasjon vil være en del av konsernledelsen og rapportere til CEO med arbeidssted ved våre lokaler i Trondheim.

De viktigste arbeidsoppgavene vil være å:

  • videreutvikle Elpro Installasjon med mål om forbedret lønnsomhet og vekst
  • utvikle selskapet og våre tjenester ihht fastsatte mål
  • kulturbevisst utvikle organisasjonen for fremtiden
  • utarbeide strategi og handlingsplaner i samråd med CEO og ledergruppen
  • utvikle og ivareta kundeperspektivet – være synlig og tydelig ut i markedet og ta i bruk it/digitalisering som akselerator
  • sikre nødvendig rekruttering og kompetanseutvikling
  • sikre et godt tillitsforhold internt, overfor kunder/forretningsforbindelser og offentlige myndigheter
  • påse at selskapet driver innenfor rammen av lover, forskrifter og konsesjoner, samt sikre internkontroll og HMS-arbeid
  • ivareta personal- og resultatansvar

For å lykkes i lederrollen er du utpreget forretningsorientert, arbeider strategisk og langsiktig, men utviser samtidig handlekraft og gjennomføringsevne. Du bygger lagånd og skaper positivt engasjement og driv rundt deg. Du har god kjennskap til bransjen, har relevant ledererfaring og god teknisk og økonomisk kompetanse.

Vedkommende vil få en sentral rolle opp mot konsernledelsen og må evne å stå stødig og formidle vårt budskap med nødvendig autoritet og på en måte som skaper tillit. Vi trenger derfor en forretningsorientert ledertype som forstår markedet og som har lyst til å skape et vinnerlag.

Interessert?

Vi kan tilby en interessant og utfordrende rolle i et dynamisk og innovativt høyteknologimiljø.
Elpro Group er et konsern med solide og sterke eiere i en fremtidsrettet bransje i kontinuerlig utvikling.
Vi kjennetegnes med et godt arbeidsmiljø med høy trivsel.
Vi har konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger og bedriftshelsetjeneste.
Hovedarbeidssted er ved vår lokasjon i Trondheim, men du vil også jobbe tett på våre miljøer i Agdenes og Rissa. Noe reiseaktivitet må påregnes.

Vi imøteser din søknad snarest og cv sendes innen 13. januar via www.headvisor.no
For nærmere informasjon, ta gjerne kontakt med våre rådgivere i Headvisor Torstein Sneisen, 918 88 186, Tor Jakob Reitan, 950 51 111 eller CEO i Elpro Pål Rune Johansen, 959 82 408. Alle henvendelser vedr. stillingen til Headvisor vil bli behandlet fortrolig i forhold til oppdragsgiver i en innledende fase av prosessen.

Send inn din CV og søknad her.

Om arbeidsgiveren

Elpro Group er et konsern som leverer elektrotekniske produkter og tjenester for maritim sektor, offshore- og landbaserte installasjoner. Konsernet har ca. 140 ansatte og hovedkontor i Agdenes, samt avdelinger i Rissa og Trondheim. Vi har kunder og prosjekter over hele verden, og har utviklet en bred portefølje av skreddersydde løsninger og tjenester. All produksjon foregår ved egen fabrikk i Agdenes, mens prosjekter og serviceoppdrag utføres både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Elpro kjennetegnes ved solid bransjeerfaring, evne til problemløsning, pålitelighet og leveransedyktighet for å betjene en global kundeportefølje. Konsernets omsetning i 2019 er på ca. 215 mill.