Holder det elektriske anlegget ditt god standard? En grundig el-kontroll gjør at du kan være trygg på tilstanden til hele el-anlegget i din bolig.
Alle elektriske anlegg bør sjekkes og testes jevnlig for god og sikker funksjon. En grundig el-kontroll kan spare deg for store kostnader og gi rabatt på forsikringspremien din.
I el-kontrollen passer en elektriker på at anlegget er vedlikeholdt på en forsvarlig og forskriftsmessig måte. Som boligeier kan du ta dine forholdsregler, men det er flere feilkilder i et elektrisk anlegg som kun kan avdekkes av fagpersoner med riktig utstyr.

I en forskriftsmessig utført el-kontroll sjekker vi:

  • Sikringsskap og el-tavlen er som oftest det første som kontrolleres. Fordi tavlen er anleggets inntak, ser elektrikeren her etter varmegang. Den generelle tilstanden på skapet og koblingene kontrolleres. Det samme gjør eventuelle jordbryterfeil og overspenningsvern.
  • Termografering er en berøringsfri måling av temperatur som avdekker overbelastninger og feil. Gjennom å måle temperaturen på ledninger og annet elektrisk materiell, finner vi svake koblinger og potensielle steder for kortslutning. Elpro måler med et IR-kamera som er sensitivt for infrarød stråling. El-kontroll med termografering avdekker brannrisiko.
  • Stikkontakter, lampepunkter og apparater kontrolleres også grundig for å avdekke varmegang og svake koblinger.

Tilstandsrapport

Etter kontrollen får du en komplett tilstandsrapport av el-anlegget ditt med oversikt over anleggets eventuelle feil og mangler.
En tilstandsrapport over det elektriske anlegget er verdifull å legge ved i boligmappa for et fremtidig boligsalg. Elpro sine elektrikere gir også råd og tilbud til deg som boligeier om utbedring av el-anlegget.

Ta kontakt så hjelper vi deg med en fullstendig el-kontroll.

Ring oss på 40 00 67 42, send oss en e-post eller fyll inn kontaktskjemaet under:

Kontakt oss