Holder det elektriske anlegget ditt god standard? En grundig el-kontroll gjør at du kan være trygg på tilstanden til hele el-anlegget i din bolig.
Alle elektriske anlegg bør kontrolleres jevnlig for god og sikker funksjon. Feil i elektriske anlegg er en av de vanligste årsakene til boligbrann. Slike branner kan skyldes feil ved den elektriske installasjonen, manglende vedlikehold, feil bruk av elektrisk utstyr eller at el-anlegget ikke er dimensjonert til dagens strømforbruk. En grundig el-kontroll kan spare deg for store kostnader og gi rabatt på forsikringspremien din.

I el-kontrollen passer en elektriker på at anlegget er vedlikeholdt på en forsvarlig og forskriftsmessig måte. Som boligeier kan du ta dine forholdsregler, men det er flere feilkilder i et elektrisk anlegg som kun kan avdekkes av fagpersoner med riktig utstyr.

I en forskriftsmessig utført el-kontroll sjekker vi:

  • Sikringsskap og el-tavlen
    Elektrikeren ser etter varmegang og den generelle tilstanden på skapet kontrolleres. Vi kontrollerer overspenningsvern og måler jording på alle kurser.
  • Termografering
    Vi gjør en måling av temperatur som avdekker overbelastninger og feil. Gjennom å måle temperaturen på ledninger og annet elektrisk materiell, finner vi svake koblinger og potensielle steder for kortslutning. Elpro måler med et IR-kamera som er sensitivt for infrarød stråling. El-kontroll med termografering avdekker brannrisiko.
  • Stikkontakter, lampepunkter og apparater kontrolleres også grundig for å avdekke varmegang og svake koblinger.

Tilstandsrapport

Etter kontrollen får du en komplett tilstandsrapport av el-anlegget ditt med oversikt over anleggets eventuelle feil og mangler.
En tilstandsrapport over det elektriske anlegget er verdifull å legge ved i boligmappa for et fremtidig boligsalg. Elpro sine elektrikere gir også råd og tilbud til deg som boligeier om utbedring av el-anlegget.

Ta kontakt så hjelper vi deg med en fullstendig el-kontroll. Ring oss på 40 00 67 42, send oss en e-post eller fyll inn kontaktskjemaet under:

Kontakt oss