SinkabergHansen – laksefabrikken på Marøya

Oppdragsgiver:

Sinkaberg Hansen

Bestiller/underentreprenør el:

Viteq

Leveringsdato:

2020

Om prosjektet:

Elpro har produsert hovedtavler og underfordelinger til SinkabergHansens nye og innovative laksefabrikk på Marøya. Den nye fabrikken skal stå ferdig på forsommeren 2021 og vil ha et samlet areal på hele 17 000 kvadratmeter. Det forventede produksjonsvolumet på fabrikken er på 100.000 tonn fisk i året – noe som er en dobling av dagens kapasitet på fabrikken.

Leveransen:

  • Hovedtavler og underfordelinger
  • KNX styresystem
  • Power Tag-system
  • Pulverlakkert finish i spesialtilpasset farge

Hovedtavlene og underfordelinger blir levert med et PowerTag-system som gir oppdretteren full oversikt over strømforbruket sitt – samt muligheten til å avdekke komponentfeil raskt. I tillegg har vi bygd inn styresystemet KNX, som sørger for lysstyringen i fabrikken. Tavlene får en ekstra flott finish i en spesialblandet mørk blåfarge, takket være vårt automatiserte pulverlakkanlegg.

Les mer om prosjektet her.