El-Kontroll & Termofotografering


I et trygt og velfungerende bygg er regelmessig el-kontroll helt essensielt. Elpro hjelper deg med alle typer el-kontroll og termofotografering, slik at du kan være trygg på at ditt el-anlegg ikke har feil og mangler.

 

Enøk og sikkerhet er viktig. Termofotografering gjøres som en del av el-kontroll og er et verktøy i undersøkelse av elektriske anlegg for å oppdage varmgang eller på andre områder der temperaturforskjeller kan gi en indikasjon på problemer. Termografering gjøres med infrarødt kamera som er sensitivt for infrarød stråling. Termokameraet omgjør infrarøde stråler til temperaturer. Dermed kan vi se temperaturforskjellene på overflater som et fotografi.

Våre ansatte er sertifiserte for å utføre el-kontroller ved hjelp av termofotografering. Det gjør grundig påvisning av elektriske feilkoblinger eller defekt utstyr og feilsøking enkelt.

  • Kontakt oss Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

Kontakt oss Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

Ivar Rødsjø

Avdelingsleder service
M: +47 982 37 636
E: ivar.rodsjo@elpro.no

Elpro-Bygg-og-Industri-ElKontroll-og-Termofotografering