Nå kan RAS-anlegget fjernovervåkes fra TV-stua

Samtidig som automasjon blir stadig vanligere i havbruksnæringen, stilles det også høyere krav til automasjonssystemene. Elpro har samarbeidet med ScaleAQ på Vikan Settefisks nye RAS-anlegg, som nå kan overvåkes hjemme fra TV-stua. 

Det nye helautomatiserte oppdrettsanlegget skal huse laks med prima leveforhold. Elpro og samarbeidspartnerne på prosjektet har lagt mye arbeid i å sikre at anlegget hele tiden er oppe og går, uten avbrudd.

Fjernovervåking av anlegget

Anleggsleder Tord Langeland i Elpro forteller at Elpro har utviklet et overvåkings- og varslingssystem i samarbeid med Team Maritime. Varslingsdelen av systemet sender ut SMS og ringer vakten når en gitt alarm utløses. Kunden velger selv hvilke alarmer som skal utløse varsel.

— Det beste er at overvåkingssystemet er koblet til eksterne nettbrett. Kunden kan dermed gjøre endringer ute i anlegget uten å oppsøke eller kontakte kontrollrommet. Det betyr at de til og med kan sitte hjemme i stua og ha full oversikt over anlegget sitt, sier Langeland.

— Dersom et problem oppstår er det ikke alltid nok tid til at vi reiser til anlegget for å identifisere eller fikse problemet. Med den eksterne tilkoblingen kan vi ganske enkelt logge oss på og finne ut hva som er feil, utdyper han.

Anleggsleder Tord justerer pumpe i yngel med nettbrett | Kontrollrommet

 

Automasjon er avgjørende i settefiskanleggene

Langeland presiserer at mye står på spill for kunden. Hvis driftskritiske feil oppstår er det risiko for både redusert fiskevelferd og økonomiske tap.

— Vi har levert et komplett redundant system med Programmerbar Logisk Styring (PLS). Ved feil, stopp eller kabelbrudd på en, tar reservesystemet over automatisk. Vi har vurdert alle mulighetene for at feil kan oppstå i automasjonssystemet, og dobbelsikret alle funksjoner slik at eventuelle tekniske feil ikke medfører prosessavbrudd eller kritiske prosessforstyrrelser, forteller han.

Geir Vidar Johansen, prosjektleder i Elpro, tilføyer at det også er valgt en rekke stand by-løsninger på utstyr som er spesielt viktig for driften.

—Om for eksempel en blåser eller pumpe stanser, vil standby-utstyret automatisk ta over, slik at man i mellomtiden kan feilsøke og utføre service uten at det forstyrrer driften, legger han til.

Underfordeling PLS | Tord sjekker fisken i yngel

 

El-installasjon – ingen hyllevare

El-installasjonen til RAS-anlegget er ingen hyllevare. Både hovedtavlen, underfordelingene og starterskap er produsert av Elpro.

— Som et ledd i å levere et system med konstant oppetid har vi også levert en nødstrømgenerator. Ved et strømbrudd slår aggregatet inn og legger umiddelbart strøm på tavlen. En UPS er også montert som er en del av dobbelsikringen mot driftsavbrudd, forteller Langeland.

— UPSen tar automatisk over driften av kritiske funksjoner som kontrollrom, automasjon etc. ved strømbrudd. I en slik situasjon er operatøren sikret at man alltid har tilgang på styringssystemet og kontroll over verdier og styringsdata i ulike avdelinger – faktisk vil ikke dette utstyret engang merke strømbrudd, forklarer han.

Nødstrømsaggregat | Returpumper startforing

 

Minker forbruket med resirkulering

Pumper, blåsere, proteinskimmere og ventiler – alt er automatisert hos Vikan Settefisk. I avdelingen for startfôring pumpes vannet inn ved hjelp av to hovedpumper som styres etter ønsket trykk, mens returpumpene jobber med å regulere vannivået i karene.

Vann går alltid i overløp, samt at det kontinuerlig kommer inn nytt vann fra varmeanlegget.

—Siden mye av vannet blir resirkulert får kunden ned både vann- og strømforbruket. Det er kostnadskrevende å varme opp nytt og kaldt ferskvann hele tiden, sier Langeland.  

Inge Martin Lyshaug programmerer frekvensomformer | Frekvensomformere Startforing

 

Vekstavdelingene klar for idriftsettelse

Vikan Settefisk huser for øyeblikket 2,4 millioner fisk. Dette skal om kort tid økes til 4 millioner individer og vil etter hvert øke ytterligere.  Elpro er nå i ferd med å kjøre i gang de to siste vekstavdelingene, såkalt «commissioning».

— Vi må kontrollere at styringen vår fungerer og at alle sensorer og delsystemer fungerer som det skal før vi kan ha fisk i avdelingene, forklarer Langeland, som legger til at avdelingene klekkeri, startfôring og yngel er operative i dag.

Johansen i Elpro presiserer at alt i anlegget må gå på skinner for å sikre god fiskevelferd, og avslutter med å rose ScaleAQs konsept.

— Anlegget bygger på deres filosofi, som vi har vært med å videreutvikle. Sammen har vi løst hvordan automatikken skal styres, og utviklet optimale løsninger for Vikan Settefisk, avslutter han.