Elektrofaget og næringslivets behov for elektrosystemer er i hurtig utvikling – og Elpro er med på å utvikle både faget og smarte løsninger for industri og næringsliv. 
Gjennom 30 år har vi opparbeidet oss solid erfaring med alle slags elektrotekniske systemer – både på land og til sjøs. Kompetanse på både moderne landbaserte elektrotekniske løsninger og maritim elektronikk, gjør oss kreative – og vi vet at det alltid finnes løsninger på alle slags utfordringer.

Elpro er en langsiktig samarbeidspartner med høy tillit hos våre oppdragsgivere. Vi velges og gjenvelges av ledende entreprenører, tømrere, eiendomsselskaper og utbyggere. De vet at Elpro leverer høy kvalitet til avtalt tid og pris. Vi har bygget vårt renommé gjennom 30 år på leveringspresisjon, langsiktig samarbeid og rutinert prosjektledelse.

Med 140 dyktige medarbeidere og egen elektromekanisk fabrikk, løser vi komplekse problemstillinger, lager smarte løsninger og leverer med solid kvalitet til rett tid.

Elpro velges når Midt-Norge skal bygges og fornyes!